Miniony rok, był kolejnym aktywnym rokiem naszej działalności,

Oprócz bieżących szkoleń dla naszych członków i sympatyków, które organizowane są w Zakopanem, również nawiązaliśmy współpracę z Polską Izbą Pogrzebową w zakresie szkoleń zarządców nieruchomości ten fakt nie powinien dziwić, gdyż nasza organizacja przecież przeszkoliła i doprowadziła do uzyskania uprawnień zarządcy znaczną grupę przedsiębiorców pogrzebowych i zarządców cmentarzy.
W dalszym ciągu realizujemy współpracę z Ukrainą a w szczególności z NGO Lwów w przekazywaniu naszych doświadczeń w reformie gospodarki mieszkaniowej.

Na zdjęciu: uczestnicy seminarium w Kamieniu Podolskim, od prawej Andrzej Mazur,Maciej Krakowiak, Sekretarz Ambasady Polskiej w Kijowie, VoLodimir Bryklewicz.


Konferencja w Mikołajewie w prezydium W.Bryklewicz i M.Krakowiak.

W wyniku wędrówek po Ukrainie z cyklem prezentacji, mogłem poznać wiele bardzo ciekawych miejsc, a zarazem historycznych tras, pamiętnych z historii naszego narodu.

Ponieważ tak mnie to zafascynowało, że postanowiłem podzielić się z naszymi czytelnikami wrażeniami z pobytu w Kamieniu Podolskim i Chmieleńcu i przypomnieć rys historyczny tych wspaniałych twierdz, początkując cykl perełek historycznych na Ukrainie, a zarazem niech to będzie zaproszeniem do odwiedzenia tego pięknego kraju jakże mocno powiązanego z Polską.

Oczywiście nasze Stowarzyszenie w najbliższym czasie przewiduje wyjazd w rejony kresów.


Galeria