Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Gdańsku.


Stowarzyszenie jest organizatorem stałych szkoleń dla Zarządców i Administratorów Nieruchomości w trakcie których prezentujemy aktualne zmiany prawne jak nowe rozwiązania techniczne w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej.

Prowadzimy zajęcia specjalistyczne z zakresie podnoszenia kwalifikacji jak uzyskania certyfikatów min Zarządcy nieruchomości.

Współpracujemy z organizacjami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń, a z NGO Ukrainy zrealizowaliśmy szereg projektów międzynarodowych, których wsparcie uzyskaliśmy z PAUCI, Fundacji im. S.Batorego, MSZ czy Ambasady Polskiej w Kijowie.

Ostatnie szkolenie odbyło się we Wiśle, uczestniczyło w nim prawie 75 osób.