Zarządzanie Nieruchomościami

Niniejszym mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą ofertę na obsługę Państwa nieruchomości. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie Państwa oczekiwań, dlatego poza należytą starannością w zarządzaniu nieruchomością i dążeniem do minimalizacji kosztów jej funkcjonowania, oferujemy pełną przejrzystość naszych działań. Umiejętne i profesjonalne zarządzanie nieruchomością wpływa na wizerunek danej nieruchomości, może także podnieść jej wartość. Wykwalifikowany zarządca wie, że każda nieruchomość jest inna, ma swój specyficzny charakter i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego zdając sobie sprawę, że zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Nowoczesny system zarządzania to przede wszystkim działania informatyczne. Oprogramowania umożliwiają naszym klientom nie wychodząc z domu, uzyskanie informacji o stanie finansowym swojego lokalu, czy uzyskanie bieżących informacji o nieruchomości w systemie internetowym. Fachowcy dbają o finanse wspólnoty, o stan techniczny nieruchomości jak i opracowują plan zarządzania na najbliższy okres. Przez współpracę z naszymi partnerami zagranicznymi, możemy oferować nowoczesny i sprawdzony produkt, wpływający na koszty zarządu. Udzielamy wszechstronnej pomocy współwłaścicielom, powodując aby ich zamieszkiwanie w nieruchomości stało się bezstresowe, wygodne a przede wszystkim bezpieczne.

Doradztwo

Prowadzimy doradztwo w zakresie rozwiązań organizacyjnych w zarządzaniu nieruchomościami, stanów technicznych nieruchomości, inwestycji, problemów technicznych i możliwości ich rozwiązań. Nasi eksperci na bieżąco współdziałają z pracownikami obsługującymi nieruchomości powodując eliminacje zagrożeń już w fazie początkowej. Współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi w zakresie podnoszenia kwalifikacji jak i rozwiązań technicznych związanych z nieruchomościami.

Obsługa Techniczna

Posiadamy własną ekipę konserwatorów, prowadzimy całodobowe pogotowie awaryjne. Współpracujemy z profesjonalnymi firmami, w zakresie wykonawstwa technicznego, dlatego jesteśmy mobilni w usuwaniu wszelkich usterek i awarii. Wykonujemy wszystkie przeglądy wynikające z przepisów Prawa budowlanego.

Bezpieczeństwo

Mieszkańcom nieruchomości dajemy pełną gwarancję bezpiecznego zamieszkiwania, poprzez pełne ubezpieczenie nieruchomości od wszelkich zdarzeń, do wartości rynkowej. Ochrona przeciwpożarowa zorganizowana poprzez system monitorowania. Okresowe przeglądy budynków, mają na celu wyeliminować wszelkie zagrożenia. Nasi pracownicy posiadają certyfikaty bezpieczeństwa, co daje pełną gwarancję mieszkańcom, że ich dane osobowe są bezpieczne. Współpraca z Firmami zajmującymi się ochroną, eliminuje zagrożenia niebezpieczeństwa na terenie posesji.

Pośrednicto Nieruchomości

Świadczymy również usługi w zakresie pośrednictwa nieruchomości, umożliwiając współwłaścicielom nabywania nowych nieruchomości lub ich zbywania. Określamy wartość rynkową nieruchomości dla ewentualnego nabywcy lub zbywcy.